دیپلماسی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

متن كامل بيانات رهبرانقلاب

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على الرّسول الأعظم الأمين و على ءاله الطّاهرين‌ و صحبه المنتجبين و على جميع الأنبياء و المرسلين.‌
 
به شما ميهمانان گرامى، سران و هيئتهاى نمايندگى كشورهاى جنبش عدم تعهد و نيز ديگر شركت‌كنندگان در اين اجلاس بزرگ بين‌المللى خوشامد ميگويم.
 
ما در اينجا گرد آمده‌ايم تا به هدايت و كمك پروردگار، حركت و جريانى را كه در شش دهه‌ى قبل با هوشمندى و موقعيت‌شناسى و شجاعت چند تن از رهبران سياسىِ دلسوز و مسئوليت‌پذير پايه‌گذارى شد، به اقتضاى موقعيتها و نيازهاى امروز جهان ادامه دهيم و بلكه به آن جانى تازه و تحركى دوباره ببخشيم.
 
ميهمانان ما از مناطق جغرافيائى دور و نزديك در اينجا گرد آمده و متعلق به مليتها و نژادهاى گوناگون و داراى تعلقات اعتقادى و فرهنگى و تاريخى و وراثتىِ متنوعند؛ ولى همان طور كه «احمد سوكارنو» يكى از بنيانگذاران اين جنبش در كنفرانس معروفِ باندونگ در سال 1955 گفت، مبناى تشكيل عدم تعهد، نه وحدت جغرافيائى يا نژادى و دينى، بلكه وحدت نياز است. آن روز كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد، به پيوندى كه بتواند آنها را از سيطره‌ى شبكه‌هاى اقتدارگرا و مستكبر و سيرى‌ناپذير مصون بدارد، نيازمند بوده‌اند؛ امروز با پيشرفت و گسترش ابزارهاى سلطه‌گرى، اين نياز همچنان پابرجا است.
 
من ميخواهم حقيقت ديگرى را مطرح كنم:
اسلام به ما آموخته است كه انسانها با وجود ناهمگونيهاى نژادى و زبانى و فرهنگى، فطرت همسانى دارند كه آنها را به پاكى و عدالت و نيكوكارى و همدردى و همكارى فرا ميخواند و همين سرشت همگانى است كه اگر از انگيزه‌هاى گمراه‌كننده به سلامت عبور كند، انسانها را به توحيد و معرفت ذات متعالى خداوند رهنمون ميگردد.
 
اين حقيقت تابناك داراى چنان ظرفيتى است كه قادر است پايه و پشتوانه‌ى تشكيل جوامع آزاد و سرافراز و برخوردار از پيشرفت و عدالت - توأماً - گردد و شعاع معنويت را بر همه‌ى فعاليتهاى مادّى و دنيائى انسانها نفوذ دهد و بهشتى دنيائى - پيش از بهشت اخروىِ موعود اديان الهى - براى آنان فراهم آورد. و نيز همين حقيقت مشترك و همگانى است كه ميتواند شالوده‌ريز همكاريهاى برادرانه‌ى ملتهائى باشد كه از نظر شكل ظاهرى و سابقه‌ى تاريخى و منطقه‌ى جغرافيائى، شباهتى به يكديگر ندارند.
 
همكاريهاى بين‌المللى هرگاه بر چنين شالوده‌اى استوار باشد، دولتها ارتباطات ميان خود را نه بر اساس ترس و تهديد يا افزون‌طلبى و منافع يكجانبه يا واسطه‌گرىِ افراد خائن و خودفروش، بلكه بر پايه‌ى منافع سالم و مشترك، و برتر از آن، منافع انسانيت بنا ميكنند و وجدان بيدار خود و خاطر ملتهاى خود را از دغدغه‌ها آسوده ميسازند.
اين نظم آرمانى در نقطه‌ى مقابل نظام سلطه قرار دارد، كه در قرنهاى اخير قدرتهاى سلطه‌گر غربى، و امروز دولت زورگو و متجاوز آمريكا، مدعى و مبلّغ و پيشقراول آن بوده‌ و هستند.
 
ميهمانان عزيز!
امروز آرمانهاى اصلى جنبش عدم تعهد با گذشت شش دهه همچنان زنده و پابرجاست؛ آرمانهائى مانند استعمارزدائى ، استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى، عدم تعهد به قطبهاى قدرت و ارتقاء همبستگى و همكارى ميان كشورهاى عضو. واقعيتهاى امروز جهان با آن آرمانها داراى فاصله است؛ ولى اراده‌ى جمعى و تلاش همه‌جانبه براى عبور از واقعيتها و دست يافتن به آرمانها، هرچند پُر چالش، ليك اميدآفرين و ثمربخش است.
 
ما در گذشته‌ى نزديك، شاهد شكست سياستهاى دوران جنگ سرد و نيز يكجانبه‌گرائىِ پس از آن بوده‌ايم. جهان با عبرت‌آموزى از اين تجربه‌ى تاريخى، در حال گذار به نظام بين‌المللى جديدى است و جنبش عدم تعهد ميتواند و بايد نقش نوينى ايفاء نمايد. اين نظام بايد بر پايه‌ى مشاركت همگانى و برابرى حقوق ملتها استوار باشد؛ و همبستگى ما كشورهاى عضو اين جنبش براى شكل‌گيرى اين نظم نوين، از ضرورتهاى بارز عصر كنونى است.
 
خوشبختانه چشم‌انداز تحولات جهانى، نويدبخش يك نظام چند وجهى است كه در آن، قطبهاى سنتى قدرت جاى خود را به مجموعه‌اى از كشورها و فرهنگها و تمدنهاى متنوع و با خاستگاههاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى و سياسى ميدهند. اتفاقات شگرفى كه در سه دهه‌ى اخير شاهد آن بوده‌ايم، آشكارا نشان ميدهد كه برآمدن قدرتهاى جديد با بروز ضعف در قدرتهاى قديمى همراه بوده است. اين جابه‌جائى تدريجى قدرت، به كشورهاى عدم تعهد فرصت ميدهد تا نقش مؤثر و شايسته‌اى را در عرصه‌ى جهانى بر عهده بگيرند و زمينه‌ى يك مديريت عادلانه و واقعاً مشاركتى را در پهنه‌ى گيتى فراهم آورند. ما كشورهاى عضو اين جنبش توانسته‌ايم در يك دوران طولانى، با وجود تنوع ديدگاهها و گرايشها، همبستگى و پيوند خود را در چهارچوب آرمانهاى مشترك حفظ كنيم؛ و اين دستاورد ساده و كوچكى نيست. اين پيوند ميتواند دستمايه‌ى گذار به نظمى عادلانه و انسانى قرار گيرد.
 
شرائط كنونى جهان فرصتى شايد تكرارنشدنى براى جنبش عدم تعهد است. سخن ما آن است كه اتاق فرمان جهان نبايد با ديكتاتورى چند كشور غربى اداره شود. بايد بتوان يك مشاركت دموكراتيك جهانى را در عرصه‌ى مديريت بين‌المللى شكل داد و تضمين كرد. اين است نياز همه‌ى كشورهائى كه مستقيم يا غيرمستقيم از دست‌اندازى چند كشور زورگو و سلطه‌طلب زيان ديده‌اند و مى‌بينند.
 
شوراى امنيت سازمان ملل داراى ساختار و سازوكارى غيرمنطقى، ناعادلانه و كاملاً غير دموكراتيك است؛ اين يك ديكتاتورىِ آشكار و يك وضعيت كهنه و منسوخ و تاريخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همين سازوكار غلط است كه آمريكا و همدستانش توانسته‌اند زورگوئيهاى خود را در لباس مفاهيم شريف بر دنيا تحميل كنند. آنها ميگويند «حقوق بشر»، و منافع غرب را اراده ميكنند؛ ميگويند «دموكراسى»، و دخالت نظامى در كشورها را به جاى آن مى‌نشانند؛ ميگويند «مبارزه با تروريسم»، و مردم بى‌دفاع روستاها و شهرها را آماج بمبها و سلاحهاى خود ميسازند. در نگاه آنها، بشريت به شهروندان درجه‌ى يك و دو و سه تقسيم ميشوند. جان انسان در آسيا و آفريقا و آمريكاى لاتين ارزان، و در آمريكا و غرب اروپا گران قيمت‌گذارى ميشود. امنيت آمريكا و اروپا مهم، و امنيت بقيه‌ى بشريت بى‌اهميت دانسته ميشود. شكنجه و ترور اگر به دست آمريكائى و صهيونيست و دست‌نشاندگان آنها صورت گيرد، مُجاز و كاملاً قابل چشم‌پوشى است. زندانهاى مخفى آنها كه در نقاط متعددى در قاره‌هاى گوناگون شاهد زشت‌ترين و نفرت‌انگيزترين رفتارها با زندانيان بى‌دفاع و بى‌وكيل و بى‌محاكمه است، وجدان آنان را نمى‌آزارد. بد و خوب، كاملاً گزينشى و يكطرفه تعريف ميشود. منافع خود را به نام «قوانين بين‌المللى»، و سخنان تحكم‌آميز و غيرقانونى خود را به نام «جامعه‌ى جهانى» بر ملتها تحميل ميكنند و با شبكه‌ى رسانه‌اىِ انحصارىِ سازمان‌يافته، دروغهاى خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت‌طلبى وانمود ميكنند و در مقابل، هر سخن حقى را كه افشاگر فريب آنها است، دروغ، و هر مطالبه‌ى برحقّى را ياغيگرى مينامند.
 
دوستان! اين وضعيت معيوب و پر زيان، غيرقابل ادامه است. همه از اين هندسه‌ى غلط بين‌المللى خسته شده‌اند. جنبش 99 درصدى مردم در آمريكا بر ضدّ كانونهاى ثروت و قدرت در آن كشور، و اعتراض عمومى در كشورهاى اروپاى غربى به سياستهاى اقتصادى دولتهاشان نيز نشان لبريز شدن پيمانه‌ى صبر و تحمل ملتها از اين وضعيت است. بايد اين وضعيت نامعقول را علاج كرد.
پيوند مستحكم و منطقى و همه‌جانبه‌ى كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد ميتواند در يافتن و پيمودن راه علاج، تأثيرات عميقى بر جاى بگذارد.
 
حضار محترم!
صلح و امنيت بين‌المللى از جمله‌ى مسائل حادّ جهان امروز ما است و خلع سلاحهاى كشتار جمعى و فاجعه‌بار، يك ضرورت فورى و يك مطالبه‌ى همگانى است. در دنياى امروز، امنيت، پديده‌اى مشترك و غيرقابل تبعيض است. آنها كه سلاحهاى ضد بشريت را در زرادخانه‌هاى خود انبار ميكنند، حق ندارند خود را پرچمدار امنيت جهانى قلمداد كنند. اين - بى‌شك - نخواهد توانست نيز امنيت را براى خود آنها به ارمغان آورد. امروز با تأسفِ فراوان ديده ميشود كه كشورهاى دارنده‌ى بيشترين تسليحات هسته‌اى، اراده‌اى جدّى و واقعى براى حذف اين ابزارهاى مرگبار از دكترين نظامى خود ندارند و آن را همچنان عامل رفع تهديد و شاخصى مهم در تعريف جايگاه سياسى و بين‌المللى خود ميدانند. اين تصور، به كلّى مردود و مطرود است.
 
سلاح هسته‌اى نه تأمين‌كننده‌ى امنيت و نه مايه‌ى تحكيم قدرت سياسى است، بلكه تهديدى براى اين هر دو است. حوادث دهه‌ى 90 قرن بيستم نشان داد كه داشتن اين تسليحات نميتواند رژيمى همانند شوروى سابق را هم حفظ كند. امروز نيز كشورهائى را ميشناسيم كه با داشتن بمب اتم، در معرض امواج ناامنى‌هاى مهلكند.
 
جمهورى اسلامى ايران استفاده از سلاح هسته‌اى و شيميائى و نظائر آن را گناهى بزرگ و نابخشودنى ميداند. ما شعار «خاورميانه‌ى عارى از سلاح هسته‌اى» را مطرح كرده‌ايم و به آن پايبنديم. اين به معنى چشم‌پوشى از حق بهره‌بردارى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى و توليد سوخت هسته‌اى نيست. استفاده‌ى صلح‌آميز از اين انرژى، بر اساس قوانين بين‌المللى، حق همه‌ى كشورها است. همه بايد بتوانند از اين انرژى سالم در مصارف گوناگونِ حياتى كشور و ملتشان استفاده كنند و در اِعمال اين حق، وابسته به ديگران نباشند. چند كشور غربى كه خود دارنده‌ى سلاح هسته‌اى و مرتكب اين كار غيرقانونى‌اند، مايلند توان توليد سوخت هسته‌اى را نيز در انحصار خود نگه دارند. حركتى مرموز در حال شكل‌گيرى است تا انحصار توليد و فروش سوخت هسته‌اى را در مراكزى با نام بين‌المللى ولى در واقع در پنجه‌ى چند كشور معدود غربى، تثبيت و دائمى كنند.
 
طنز تلخ روزگار ما آن است كه دولت آمريكا كه دارنده‌ى بيشترين و مرگبارترين سلاحهاى هسته‌اى و ديگر سلاحهاى كشتار جمعى و تنها مرتكبِ به‌كارگيرى آن است، امروز ميخواهد پرچم مخالفت با اشاعه‌ى هسته‌اى را به دوش بگيرد! آنها و شركاى غربى‌شان رژيم صهيونيستىِ غاصب را به سلاحهاى هسته‌اى مجهز كرده و براى اين منطقه‌ى حساس، تهديدى بزرگ فراهم كرده‌اند؛ اما همين مجموعه‌ى فريبگر، استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى را براى كشورهاى مستقل برنميتابند و حتّى با توليد سوخت هسته‌اى براى راديوداروها و ديگر مصارف صلح‌آميز انسانى، با هرچه در توان دارند، ستيزه‌گرى ميكنند. بهانه‌ى دروغين آنان، بيم از توليد سلاح هسته‌اى است. در مورد جمهورى اسلامى ايران، آنان خود ميدانند كه دروغ ميگويند؛ اما سياست‌ورزى، آنگاه كه كمترين اثرى از معنويت در آن نباشد، دروغ را هم مجاز ميشمرد. آيا آن كه در قرن بيست‌ويكم زبان به تهديد اتمى ميگشايد و شرم نميكند، از دروغگوئى پرهيز و شرم خواهد كرد؟!
 
من تأكيد ميكنم كه جمهورى اسلامى هرگز در پى تسليحات هسته‌اى نيست، و نيز هرگز از حق ملّت خود در استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى چشم‌پوشى نخواهد كرد. شعار ما «انرژى هسته‌اى براى همه، و سلاح هسته‌اى براى هيچكس» است. ما بر اين هر دو سخن پاى خواهيم فشرد و ميدانيم كه شكستن انحصار چند كشور غربى در توليد انرژى هسته‌اى در چهارچوب معاهده‌ى عدم اشاعه، به سود همه‌ى كشورهاى مستقل و از جمله كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد است.
 
تجربه‌ى سه دهه ايستادگىِ موفقيت‌آميز در برابر زورگوئى‌ها و فشارهاى همه‌جانبه‌ى آمريكا و متحدانش، جمهورى اسلامى را به اين باور قطعى رسانده است كه مقاومت يك ملت متحد و داراى عزم راسخ، قادر است بر همه‌ى خصومتها و عنادها فائق آيد و راه افتخارآميز به سوى هدفهاى بلند خود را بگشايد. پيشرفتهاى همه‌جانبه‌ى كشور ما در دو دهه‌ى اخير واقعيتى است كه در برابر چشم همگان قرار دارد و رصدكنندگان رسمى بين‌المللى مكرراً بدان اذعان كرده‌اند؛ و اين همه در شرائط تحريمها و فشارهاى اقتصادى و تهاجم تبليغاتى شبكه‌هاى وابسته به آمريكا و صهيونيسم اتفاق افتاده است. تحريمهائى كه ياوه‌گويان، آن را فلج‌كننده ناميدند، نه تنها ما را فلج نكرده است و نخواهد كرد، بلكه گامهاى ما را محكمتر، و همت ما را بلندتر، و اطمينان ما را به درستى تحليلهاى خود و نيز به توانائى درون‌زاى ملتمان راسختر كرده است. ما يارى خداوند را در اين چالشها بارها و بارها به چشم ديده‌ايم.
 
ميهمانان گرامى!
لازم ميدانم در اينجا از يك مسئله‌ى بسيار مهم سخن بگويم؛ كه اگرچه مربوط به منطقه‌ى ما است، ولى ابعاد گسترده‌ى آن از اين منطقه فراتر رفته و سياستهاى جهانى را در طول چندين دهه تحت تأثير قرار داده است و آن، مسئله‌ى دردآور فلسطين است. خلاصه‌ى اين ماجرا آن است كه يك كشور مستقل و داراى شناسنامه‌ى روشنِ تاريخى به نام «فلسطين»، بر اساس يك توطئه‌ى وحشتناك غربى با سردمدارى انگليس در دهه‌ى 40 قرن بيستم، از ملت آن، غصب و به زور سلاح و كشتار و فريب، به جماعتى كه عمدتاً از كشورهاى اروپائى مهاجرت داده شده‌اند، واگذار گرديده است. اين غصب بزرگ كه در آغاز با كشتارهاى جمعىِ مردم بى‌دفاع در شهرها و روستاها و راندن مردم از خانه و كاشانه‌ى خود به كشورهاى هم‌مرز همراه بود، در طول بيش از شش دهه همچنان با همين جنايتها ادامه يافته است و امروز هم ادامه دارد. اين، يكى از مهمترين مسائل جامعه‌ى بشريت است. سران سياسى و نظامى رژيم غاصب صهيونيست، در اين مدت از هيچ جنايتى پرهيز نكرده‌اند؛ از كشتار مردم و ويران كردن خانه‌ها و مزارع آنان و دستگيرى و شكنجه‌ى مردان و زنان و حتّى كودكان آنان، تا تحقير و توهين به كرامت اين ملت و سعى در نابودى و هضم آن در معده‌ى حرامخوار رژيم صهيونيستى، و تا محورهای بیانات در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهددوحمله به اردوگاههاى آنان در خود فلسطين و در كشورهاى همسايه كه ميليونها آواره را در خود جاى ميداده است. نامهاى «صبرا» و «شتيلا» و «قانا» و «دير ياسين» و امثال اينها با خون مردم مظلوم فلسطين در تاريخ منطقه‌ى ما ثبت شده است. اكنون نيز پس از شصت و پنج سال، هنوز همچنان همين جنايتها در رفتار گرگان درنده‌ى صهيونيست با باقى‌ماندگان در سرزمينهاى اشغالى ادامه دارد. آنها پى‌درپى جنايتهاى جديدى مى‌آفرينند و منطقه را با بحران تازه‌اى روبه‌رو ميكنند. كمتر روزى است كه خبرى از قتل و جرح و زندانى كردن جوانهائى مخابره نشود كه به دفاع از وطن و كرامت خود برخاسته و به ويرانگرى مزارع و خانه‌هاى خود اعتراض كرده‌اند. رژيم صهيونيستى كه با به راه انداختن جنگهاى فاجعه‌بار و كشتار مردم و اشغال سرزمينهاى عربى و سازماندهى تروريسم دولتى در منطقه و جهان، دهها سال ترور و جنگ و شرارت به راه انداخته، ملت فلسطين را كه براى احقاق حق خود به پا خاسته و مبارزه ميكنند، تروريست مينامد و شبكه‌ى رسانه‌هاى متعلق به صهيونيزم و بسيارى از رسانه‌هاى غربى و مزدور نيز با زير پا گذاشتن تعهّد اخلاقى و رسانه‌اى، اين دروغ بزرگ را تكرار ميكنند. سردمداران سياسىِ مدعى حقوق بشر نيز چشم بر اين همه جنايت بسته و بدون شرم و پروا، از آن رژيم فاجعه‌آفرين حمايت كرده و در نقش وكيل‌مدافع آن ظاهر ميشوند.
 
سخن ما آن است كه فلسطين متعلق به فلسطينى‌ها است و ادامه‌ى اشغال آن، ظلمى بزرگ، تحمل‌ناپذير و خطرى عمده براى صلح و امنيت جهانى است. همه‌ى راههائى كه غربيها و وابستگان آنها براى «حل مسئله‌ى فلسطين» پيشنهاد كرده و پيموده‌اند، غلط و ناموفق بوده است و در آينده نيز چنين خواهد بود. ما راه‌حلى عادلانه و كاملاً دموكراتيك را پيشنهاد كرده‌ايم: همه‌ى فلسطينى‌ها، چه ساكنان كنونى آن، و چه كسانى كه به كشورهاى ديگر رانده شده و هويت فلسطينى خود را حفظ كرده‌اند، اعم از مسلمان و مسيحى و يهودى، در يك همه‌پرسىِ عمومى، با نظارتى دقيق و اطمينان‌بخش شركت كنند و ساختار نظام سياسى اين كشور را انتخاب نمايند و همه‌ى فلسطينيانى كه سالها رنج آوارگى را تحمل كرده‌اند، به كشور خود باز گردند و در اين همه‌پرسى و سپس تدوين قانون اساسى و انتخابات، شركت نمايند. آنگاه صلح برقرار خواهد شد.
 
در اينجا مايلم پندى خيرخواهانه به سياستمداران آمريكائى كه تاكنون همواره به عنوان مدافع و پشتيبان رژيم صهيونيستى در صحنه حاضر شده‌اند، بدهم: اين رژيم تاكنون براى شما دردسرهاى بيشمار داشته است؛ چهره‌ى شما را در ميان ملتهاى منطقه، منفور و شما را در چشم آنان شريك جنايات صهيونيستهاى غاصب معرفى كرده است؛ هزينه‌هاى مادى و معنوى كه در طول سالهاى متمادى از اين رهگذر به دولت و ملت آمريكا تحميل شده است، سرسام‌آور است؛ و احتمالاً در آينده اگر همين روش ادامه يابد، هزينه‌هاى شما سنگين‌تر هم خواهد شد. بيائيد به پيشنهاد جمهورى اسلامى درباره‌ى همه‌پرسى بينديشيد و با تصميمى شجاعانه، خود را از گره ناگشودنى كنونى نجات دهيد. بى‌شك مردم منطقه و همه‌ى آزادانديشان گيتى از اين اقدام استقبال خواهند كرد.
 
ميهمانان محترم!
اكنون به سخن آغازين باز ميگردم. شرائط گيتى حساس و جهان در حال گذار از يك پيچ تاريخىِ بسيار مهم است. انتظار ميرود كه نظمى نوين در حال تولد يافتن باشد. مجموعه‌ى غيرمتعهدها حدود دو سوم اعضاء جامعه‌ى جهانى را در خود جاى داده است و ميتواند در شكل‌دهى آينده نقشى بزرگ ايفاء كند. تشكيل اين اجلاس بزرگ در تهران نيز خود حادثه‌اى پرمعنا است كه بايد در محاسبات به كار آيد. ما اعضاء اين جنبش با هم‌افزائى امكانات و ظرفيتهاى گسترده‌ى خود ميتوانيم براى نجات جهان از ناامنى و جنگ و سلطه‌گرى، نقشى تاريخى و ماندگار بيافرينيم.
 
اين مقصود فقط با همكاريهاى همه‌جانبه‌ى ما با يكديگر امكان‌پذير است. در ميان ما، كشورهاى بسيار ثروتمند و نيز كشورهاى داراى نفوذ بين‌المللى كم نيستند. علاج مشكلات با همكاريهاى اقتصادى و رسانه‌اى و انتقال تجربه‌هاى پيشبرنده و تعالى‌بخش، كاملاً امكان‌پذير است. بايد عزمهامان را راسخ كنيم؛ به هدفها وفادار بمانيم؛ از اخم قدرتهاى زورگو نترسيم و به لبخند آنان دل خوش نكنيم؛ اراده‌ى الهى و قوانين آفرينش را پشتيبان خود بدانيم؛ به شكست تجربه‌ى اردوگاه كمونيستى در دو دهه پيش، و شكست سياستهاى به اصطلاح ليبرال دموكراسى غربى در حال حاضر - كه نشانه‌هاى آن را در خيابانهاى كشورهاى اروپائى و آمريكایی و گره‌هاى ناگشودنى اقتصاد اين كشورها همه مى‌بينند - با چشم عبرت بنگريم. و بالاخره سقوط ديكتاتورهاى وابسته به آمريكا و همدست رژيم صهيونيستى در شمال آفريقا و بيدارى اسلامى در كشورهاى منطقه را فرصتى بزرگ بشماريم. ما ميتوانيم به ارتقاء «بهره‌ورى سياسى جنبش عدم تعهد» در مديريت جهانى بينديشيم؛ ميتوانيم براى تحول در اين مديريت، سندى تاريخى تهيه كنيم و ابزارهاى اجرائى آن را فراهم نمائيم؛ ميتوانيم حركت به سمت همكاريهاى مؤثر اقتصادى را طراحى و الگوهاى ارتباط فرهنگى ميان خود را تعريف كنيم. بى‌شك تشكيل دبيرخانه‌ى فعال و پرانگيزه‌اى براى اين تشكيلات، خواهد توانست به حصول اين مقاصد كمكى بزرگ و پر تأثير تقديم كند.
 
متشكرم‌

نویسنده : مدیر بازدید : 709 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 22:10

جانشين فرمانده ناجا از كشف ۱۱۳ سلاح جنگي در تورهاي ايست و بازرسي خبرداد و گفت: تامين امنيت تهران چهار لايه داشت.
به گزارش ايسنا،‌ سردار احمدرضا رادان صبح امروز در مراسم تقدير و تشكر از كميته‌هاي اجرايي برگزار كننده شانزدهمين اجلاس سران جنبش غير متعهدها با بيان اينكه اين عمليات ترافيكي و امنيتي يكي از بزرگترين عمليات‌هاي جهان بود گفت: اين اجلاس نشان‌دهنده اقتدار، ثبات و امنيت ايران است كه امروزه از زبان تعداد كثيري از مهمانان اين اجلاس مهم نيز اتلاق شد كه ايران با توجه به همسايگاني كه در پيرامون خود دارد جزو امن‌ترين كشورها محسوب مي‌شود.
 
وي با بيان اينكه پس از ابلاغ ماموريت، پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفت و قرار گاه امام علي (ع) به عنوان اولين اقدام عملي تامين امنيت تشكيل شد گفت: در اين راستا ۱۵ كميته نيز تشكيل شد.
 
رادان با بيان اينكه سه اقدام قبل، حين و بعد از اجلاس در نظر گرفته شد گفت: هر سه اقدام حساس، سنگين و بي‌نظير بود.
 
جانشين فرمانده ناجا با بيان اينكه يكي از بزرگترين كارهايي كه نيروي انتظامي قبل از شروع اجلاس انجام داد پاكسازي چهره شهرها به خصوص تهران بود كه با حساسيت و سنگيني انجام شد، گفت:‌ نيروي انتظامي قبل از اجلاس براي پاكسازي شهر اقدام به جمع‌آوري چندين هزار معتاد، ولگرد، كارتن‌خواب، متكدي و افراد آسيب را كرد كه ما مجبور بوديم براي ايجاد ظرفيت براي نگهداري اين افراد چانه‌زني كنيم و اين مهم نه تنها در تهران بلكه در شهرهايي كه مهماناني به آنجا مي‌رفتند، انجام شد.
 
وي با بيان اينكه براي پوشش هرچه بهتر اجلاس دو قرارگاه امنيت تهران و حفاظت از شخصيت‌ها نيز وارد عمل شد گفت: قرارگاه امنيت تهران كه به فرماندهي سردار ساجدي‌نيا مديريت مي‌شد، زحمت‌هاي فراواني در قبل و حين اجلاس متحمل شد كه توانست يكي از بي‌نظيرترين عمليات‌هاي ترافيكي و امنيتي را به رخ بكشند. به گونه‌اي كه در كميته راهور قرارگاه امنيت تهران محاسبه كرديم كه اگر تنها رفت و آمدها را يكبار حساب كنند بيش از ۳۰ هزار كيلومتر پيمايش ترافيكي در شهر تهران انجام گرفته است.
 
جانشين فرمانده ناجا با بيان اينكه هفت مسير ويژه براي انتقال مهمانان پيش‌بيني و شناسايي شد گفت: اقداماتي كه بايد در طول مسير و همچنين شعاع مطمئنه صورت مي‌گرفت در جاي خود حساس و زمان‌بر بود كه به خوبي اجرا شد.
 
وي با بيان اينكه تامين امنيت تهران چهار لايه داشت گفت: سعي شد با توجه به فرمايشات فرمانده ناجا كمترين مزاحمت براي مردم ايجاد شود كه شايد در جهان سابقه نداشته باشد كه ماموران پليس در هنگام انجام يك عمليات عظيم انتظامي، امنيتي ملاحظه مردم را داشته باشند و اگر قصوري در اين مورد انجام شد از مردم عذرخواهي مي‌كنم.
 
جانشين فرمانده ناجا با بيان اينكه سامانه پايش تصويري از فرودگاه تا هتل و پس از آن، ورود به اجلاس بسيار مهم بود گفت: اين سامانه پايش تصويري در نوع خود عالي و بي‌نظير بود.
 
وي با بيان اينكه پس از قرارگاه امنيت تهران، قرارگاه حفاظت از شخصيت‌ها به فرماندهي سردار البرزي كار بسيار سنگيني را بر عهده داشت گفت:‌ در اين قرارگاه ۹۶۰ در موضوعات مختلف و تخصصي آموزش‌هاي لازم را ديدند و قبل از شروع اجلاس بيش از ۴ بار كل عمليات جابجايي و كنترل مسيرها را تمرين كردند.
 
رادان عمليات جابجايي شخصيت‌ها را كاري بسيار مهم و سنگين عنوان كرد و گفت: با افتخار عنوان مي‌كنم كه اقدامات انجام شده در دو قرارگاه امنيت تهران و حفاظت از شخصيت‌ها بسيار دقيق، همچون يك ساعت بود و به هيچ عنوان بازپس ترافيكي نداشتيم.
 
جانشين فرمانده ناجا در تشريح اقدامات كميته مرز گفت: يكي از سنگين‌ترين كميته‌هاي انجام شده كميته مرز بود كه حساسيت‌هاي ويژه‌اي در مرزها بخصوص مرزهاي شمال غرب و جنوب شرق وجود داشت اما با اقداماتي كه در كميته مرز انجام گرفت ما مطمئن بوديم كه هيچ خللي در مرزها نيست.
 
وي با بيان اينكه در اين مدت كشفيات در مرزها در برخي موضوعات كاهش يافته است گفت:‌ اين نشان مي‌دهد كه انسداد معابر مرزي به خوبي صورت گرفته است.
 
رادان با بيان اينكه بالغ بر ۳۳ هزار گشت در مدت زمان برگزاري اجلاس در مرزها صورت گرفته گفت: اين در حالي است كه ۱۷ هزار كمين به پشتيباني انسداد مرزها وارد صحنه شده بود.
 
جانشين فرمانده ناجا با بيان اينكه شيب كنترلي مرزها ۳۰-۵۰-۷۰ و ۱۰۰ درصد بود گفت: در طول زمان برگزاري اجلاس و دو روز قبل از آن مرزبانان در آماده‌باش صد در صد بودند و با وجود اتمام زمان اجلاس همچنان مرزبانان در آماده‌باش هستند.
 
وي با بيان اينكه كميته ايست‌هاي بازرسي و گلوگاه‌ها و همچنين هماهنگي فرودگاه به بهترين نحو انجام شد گفت: دقت پرسنل در تورهاي ايست و بازرسي به گونه‌اي بود كه به عنوان مثال كشفيات در اين چند روز به نوبه خود بي‌نظير بود و به عنوان مثال ۱۱۳ سلاح جنگي كشف شد.
 
جانشين فرمانده ناجا با بيان اينكه در مرزهاي شمال‌غرب نيز عده‌اي قصد ورود به داخل كشور را داشتند گفت:‌ خوشبختانه مرزبانان اقدام به تعقيب آنان كرده و توانستند تعدادي از آنان را دستگير كنند.
 
رادان در پايان ضمن تقدير و تشكر از مسئولان كميته‌هاي اجرايي اجلاس گفت: تامين امنيت و برقراري ترافيك اين اجلاس يكي از بزرگترين عمليات‌هاي دنيا بود.

نویسنده : مدیر بازدید : 303 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 22:03

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و از چهره‌های اصلاح‌طلب کشور اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شبکه الجزیره با موضوع اجلاس سران کشورهای غیر متعهد حضور یافت و دفاعی جانانه از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.
به گزارش مشرق در این برنامه تلویزیونی علاوه بر صادق زیباکلام، مصطفی علانی، مدیر امنیت و دفاع مرکز تحقیقات خلیج فارس در دوبی و شخصی به نام مهدی خلجی که الجزیره عنوان کرد از پژوهشگران! موسسه واشنگتن است نیز به عنوان میهمان حضور داشتند.
 
میهمانانی که البته دائما تاکید داشتند بر اینکه اجلاس نم برای تهران هیچ دستاوردی نداشته است و جمهوری اسلامی ایران موفق نشده است با برگزاری این اجلاس مشکلاتش را حل کند.!
 
نکته جالب این برنامه تلویزیونی اما صحبت‌های جالب زیباکلام درباره، اجلاس نم در تهران، مواضع ایران در قبال سوریه و نیز پاسخ‌هایی بود که وی خطاب به صحبت‌های غرض‌ورزانه دو مهمان دیگر برنامه ارائه کرد.
 
وی در ابتدای صحبت‌های خود گفت: حقیقت این است که جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در مواجهه با آمریکا و مباحثی که پیرامون پرونده هسته‌ای این کشور مطرح شده با موقعیت حساسی مواجه است.
 
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: اما دشمنان ایران در ایزوله کردن کشور ما موفق نبوده‌اند و نشانه این عدم توفیق هم حضور کشورهای دنیا در مقیاس وسیع در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران و نیز حضور بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل در این اجلاس است.
 
زیباکلام که به زبان انگلیسی صحبت می‌کرد ادامه داد: من باید اضافه کنم که در قبال این اجلاس و مسئله ایران دو نکته مهم وجود دارد. نکته اول اینکه آمریکا به هیچ وجه نتوانست در منصرف کردن کشورها برای حضور در اجلاس غیر متعهدها در تهران موفق باشد.
 
و نکته دوم هم این بود که کشورهای مختلف دنیا با وجود فشارهای آمریکا؛ در سطوح بالایی اعم از پادشاه، رئیس جمهور، وزیر خارجه و غیره در اجلاس تهران شرکت کردند و این مسئله گویای آن است که ایران امتیازات فراوانی را علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در اختیار دارد.
 
***
این چهره سیاسی کشورمان در بخش‌ دیگری از این برنامه ضمن پاسخگویی اصولی به صحبت‌های غرض‌ورزانه علانی و خلجی و مواضع فرافکنانه آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد:
"صحبت این برنامه درباره مشکلات ایران نیست بلکه درباره اجلاس غیر متعهدها در تهران است. اما گویا مهمانان برنامه متوجه این موضوع نیستند. ضمن اینکه آقای خلجی هم که اینگونه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کند التفات لازم را نسبت به واقعیت‌های پیرامون جمهوری اسلامی ایران ندارد. من واقعا متوجه حرف‌های آقای خلجی نیستم."
 
صادق زیباکلام در بخش دیگری از این برنامه پیرامون مواضع طرح شده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس نم درباره سوریه گفت: مسئله سوریه برای جمهوری اسلامی ایران یک مسئله استراتژیک است. سوریه تنها کشور عربی است که از ایران در هنگام جنگ با عراق پشتیبانی کرد.
 
همچنین سوریه تنها کشوری است که درباره فلسطین مواضع یکسانی با ایران دارد و از حزب‌الله لبنان نیز حمایت‌های صریحی بعمل آورده است.
 
مجری الجزیره هنگامیکه صحبت‌های زیباکلام به این بخش رسید حرف‌های وی را قطع کرد

نویسنده : مدیر بازدید : 257 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 22:02

همزمان با انتقاد رئیس کمیته تحقیقات جنگ 33 روزه علیه لبنان از طرح مسئله حمله یکجانبه به ایران،نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس خشم خود را از سخنان مهم و تاثیرگذار رهبر معظم انقلاب در جمع مقامات بیش از 120 کشور جهان ابراز داشت.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات ، قاضی "الیاهو وینوگراد" رئیس کمیته تحقیقات جنگ 33 روزه اسرائیل علیه لبنان موسوم به کمیته وینوگراد، با انتقاد شدید از نتانیاهو و باراک در قبال مواضعی که درباره حمله یکجانبه علیه ایران اتخاذ کرده اند، تاکید کرد: در صورت وقوع این جنگ خسارات سنگینی به اسرائیل وارد می شود.

 وینوگراد در گفتگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی افزود: فکر نمی کنم تصمیم گیرندگان درباره اقدام نظامی علیه ایران به نتایج تحقیقات جنگ لبنان توجه کنند. اگر جنگ آغاز شود با بزرگترین مصیبت روبرو می شویم. وی در ادامه بر لزوم توجه همه جانبه نتانیاهو به عواقب جنگ علیه ایران اشاره کرد.


 از سوی دیگر، نخست وزیر رژیم صهیونیستی  امروز اظهار داشت: ایران جدیت کافی از سوی جامعه بین المللی مشاهده نمی کند تا در نتیجه آن برنامه هسته ای اش را متوقف کند.

 به گزارش النشره نتانیاهو که در آغاز جلسه هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی صحبت می کرد، افزود: تا زمانی که ایران خط قرمزها را نبیند، برنامه هسته ای اش را متوقف نخواهد کرد.

 وی با اشاره به برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران، اظهار داشت: 120 کشور جهان در تهران گردهم آمدند و به اظهارات ضد اسرائیلی رهبر ایران گوش فرا دادند، هیچ کسی هم محل برگزاری نشست را ترک نکرد که با توجه به گزارش اخیر آژانس این نشان دهنده خطرناک شدن وضعیت است.

نویسنده : مدیر بازدید : 244 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 22:00

نخست وزیر هند که برای شرکت در اجلاس غیر متعهد ها به ایران سفر کرده بود و در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب هم دیدار کرده بود ، در مصاحبه با نشریات هندی جزئیاتی از این دیدارها را منتشر کرده است .
وی درباره دیدارش با رهبر انقلاب به«هندو تایمز » گفته است : که تصدیق می کنم که بسیار متعجب شدم زمانی که تسلط و علاقه رهبر انقلاب اسلامی ایران نسبت به مسائل هند را شنیدم .
این اولین دیدار یک مقام هندی با رهبر انقلاب اسلامی ایران از یازده سال پیش تا کنون بود. نخست وزیر هند همچنین ادامه می دهد که :
خیلی مشتاق شدم وقتی ایشان درباره تنوع زیاد قومی و دینی در هند سخن گفت و اینگونه ابراز کرد که هند با استفاده از چنین ظرفیتی می تواند در دستیابی به اهداف ملی خود موفق باشد ، البته رهبر انقلاب اسلامی اضافه کردند : این کشور لازم است که تساهل و تحمل بیشتری نسبت به دیگر ادیان و اقوام داشته باشد.
هند از دیریاز یکی از نقاطی است که به شدت پذیرای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی بوده است و ارتباط فرهنگی ایران و هند تا پیش از تسلط انگلیسی ها بر این کشور در اوج شکوفایی بود . حضور مسلمانانی در این کشور که دل در گرو انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) دارند نیز به نوعی بعد دیگری از پیوند فرهنگی ایران با این کشور را در سالیان اخیر نشان می دهد.
به نظر می رسد مزیت های اقتصادی که در حال حاضر بین ایران و هند وجود دارد ، اگر بر ارزش های فرهنگی مورد قبول هر دو جامعه استوار شود ، می تواند پایاتر و ماندگار از هر رابطه ای دیگر باشد.
لازم به ذکر است که نخست وزیر هند در روزهای اخیر در صدر هیاتی چند صد نفره برای شرکت در اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده بود و با رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور دیدار و تبادل نظر کرده بود.

نویسنده : مدیر بازدید : 223 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 21:49

برگزاری موفق اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد در تهران، و حضور سران و مسئولان کشورهای عضو با وجود فضاسازی ها و فشارهای غرب و رژیم صهیونیستی برای شرکت نکردن آنها در این اجلاس، موجب خشم سران این رژیم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از "تساحی هنگبی" از وزرای سابق رژیم صهیونیستی مدعی شد، رویدادهای هفته گذشته، ضرورت حمله به تأسیسات هسته ای ایران را بیش از پیش توجیه می کند.

هنگبی افزود، اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و اظهارات مسئولان شرکت کننده در این اجلاس، و گزارشهای اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران را بیشتر توجیه می کند.

هنگبی که از سران حزب "کادیما" و مسئولان نزدیک به "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اشغالگر است، تأکید کرد: در سایه نبود تهدیدهای ملموس علیه ایران از سوی آمریکا، اسرائیل گزینه دیگری در پیش رو ندارد.

وی با این حال اذعان کرد که ارزیابی های آمریکا درباره ناتوانی رژیم اسرائیل برای نابود کردن برنامه هسته ای ایران، درست است.

از سوی دیگر، "یئیر لبید" رئیس حزب صهیونیستی "آینده" گفت: ما هنوز از لحظه نهایی برای حمله به ایران و اطمینان از وجود بمب هسته ای در این کشور دور هستیم.

لبید تأکید کرد: اگر ضرورتی برای اقدام نظامی علیه ایران وجود نداشته باشد، دست زدن به چنین اقدامی غیرمسئولانه خواهد بود.

رادیو رژیم صهیونیستی همزمان با آغاز اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران ادعا کرد، بر اساس گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص  فعالیتهای هسته ای ایران، این کشور به دنبال دستیابی به "سلاح هسته ای" است.

نویسنده : مدیر بازدید : 230 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1391 ساعت: 21:44

معاون و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و خانم «کین» از مشاوران ارشد بان‌کی‌مون از جمله کسانی هستند که بان‌کی‌مون را در سفر به تهران همراهی می‌کنند.
به گزارش فارس، «بان‌کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل ظهر امروز در رأس هیئتی بلندپایه به منظور شرکت در شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد وارد فرودگاه مهرآباد تهران می‌شود.
 
 «جفری فلتمن» معاون دبیرکل سازمان ملل، «تری رودلارسن» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و خانم «کین» از مشاوران ارشد بان‌کی‌مون وی را در این سفر همراهی می‌کنند.
 
همچنین خانم «ویدان» هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران و آقای «نسیرکی» سخنگوی دبیر‌کل سازمان ملل نیز در طول این سفر همراه «بان‌کی‌مون» خواهند بود.
 
 «بان‌کی‌مون» ظهر امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با لاریجانی دیدار و گفت‌وگو می‌کند و بعد از آن در ضیافت نهار رئیس مجلس حضور می‌یابد.
 
 همچنین قرار است دبیر‌کل سازمان ملل عصر امروز ‌با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کند.

نویسنده : مدیر بازدید : 243 تاريخ : چهارشنبه 8 شهريور 1391 ساعت: 20:26

خبرگزاری فارس: مشاور عالی رهبر انقلاب در امور بین‌الملل گفت: ‌آیت‌الله خامنه‌ای بعد از این‌که نطق خودشان را آماده کردند، خدمت حضرت امام ‌فرستادند و ایشان ملاحظه کردند؛ نطق تقریباً به صورت کامل با جزئیاتش مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت.
 
 به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری فارس، علی‌اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل درباره‌ اجلاس جنبش عدم تعهد و حضور ایشان در اجلاس حراره با دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای گفت‌و‌گو‌ کرده است که مشروح آن در ادامه می‌آید:

* شرکت جمهوری اسلامی ایران در هشتمین اجلاس جنبش عدم تعهد در حراره‌ زیمباوه تأثیری بسزا در روند این جنبش و نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذاشت. به طوری که یکی از رهبران عضو جنبش عدم تعهد به رئیس‌جمهور وقت ایران گفته بود: «به خاطر حضور شما این اجلاس یک اجلاس به‌یادماندنی و استثنایی است.» شما که به عنوان وزیر امور خارجه در آن اجلاس حضور داشتید، در این باره توضیح دهید.

 - برای اولین بار پس از پذیرفته ‌شدن ایران به جمع غیر متعهدها، جمهوری اسلامی ایران در سطح سران در اجلاس حراره شرکت کرد. در واقع بعد از انقلاب اسلامی، یعنی در سال 1358، اجلاس ششم سران عدم تعهد در هاوانا (کوبا) تشکیل شد. در آن زمان وزیر خارجه‌ وقت ایران شرکت کرد و درخواست عضویت داد که پذیرفته هم شد و ایران عضو جنبش عدم تعهد شد. اجلاس بعدی در اسفندماه 1361 در دهلی (هند) تشکیل شد که آن زمان جمهوری اسلامی در سطح نخست‌وزیر شرکت کرد. اجلاس بعدی 1365 بود که در حراره‌ زیمباوه برگزار شد و ایران در سطح رئیس‌جمهور شرکت کرد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، در آن شرکت کردند.

 نکته‌ دوم این‌که رئیس‌جمهورِ آن‌هنگام ایران به عنوان یکی از علمای بلندپایه‌ کشور و سابقه‌دار در انقلاب و حکومت در این اجلاس شرکت کردند. در حقیقت این مشارکت به لحاظ ظرفیت و آثاری که داشت، چندبُعدی بود: از یک طرف برای اولین بار یک عالِم دین که در رأس حکومت است، در اجلاس شرکت کرد. چنین اتفاقی قبلاً در نهضت عدم تعهد نیفتاده بود که یک عالِم مسلمان در موقعیت ریاست‌جمهوری و رئیس هیئت شرکت‌کننده در اجلاس عدم تعهد شرکت کند.

 نکته‌ سوم این که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از سوی یک حکومت انقلابی شرکت کرده بود و سخنرانی ایشان در حقیقت گفتمان انقلاب اسلامی بود برای آن کسانی که تا آن زمان از نزدیک شاهد سخنرانی یک فرد مؤثر در مهم‌ترین انقلاب جهان سوم نبودند. در حالی که قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب‌های دیگری نیز پیروزشده بود؛ مثل انقلاب ‌کوبا، انقلاب نیکاراگوئه، انقلاب ویتنام یا انقلاب لائوس و کامبوج، ولی هیچ‌کدام آنها اصالت انقلاب اسلامی را نداشتند و حداکثر یک انقلاب مارکسیستی بودند. حال آن‌که انقلاب مردم ایران یک ابداع در جهان سوم محسوب می‌شد و تقلیدی نبود. این انقلاب غیر از این‌که یک انقلاب بود، چند خصوصیت مهم داشت؛ اول این‌که اولین انقلاب مستقل جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بود. دوم این‌که یک انقلاب با ماهیت دینی بود و سوم این‌که اسلامی بود لذا برای آن شرکت‌کنندگان در اجلاس حراره جالب بود که یک عالِم برجسته‌ی مسلمان شیعی که هم نقش اساسی در به ثمر رسیدن انقلاب داشته و هم در تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی مؤثر بوده، آن‌جا در قامت رئیس‌جمهور، مواضع جدیدی را اتخاذ می‌کرد که به هیچ وجه در قالب‌های معمول نبود. هنوز حکومت شوروی سابق برقرار بود و یک حکومتی با شعار «نه‌شرقی نه‌غربی» -یعنی غیر متعهد واقعی که جمهوری اسلامی ایران بود- به صحنه آمده بود. از زبان رئیس یک حکومت انقلابی غیر‌متعهد واقعی، تبیین معانی و مبنای عدم تعهد، به نوعی برای همه جاذبه داشت. این برخی از ویژگی‌های اجلاس حراره بود.

 نکته‌‌ بعد این‌که نوع حکومت‌هایی که در آن‌جا شرکت داشتند، اغلب حکومت‌هایی لاییک بودند؛ چه راست و چه چپ، اما حکومتی که سکولار نبود و بلکه در این حکومت سیاست و دین به هم آمیخته بود، جمهوری اسلامی ایران بود. به همین دلیل شنیدن دیدگاه‌های چنین حکومتی از زبان رئیس‌جمهور آن برای شرکت‌کنندگان جاذبه داشت.

* آن‌چه ‌از بازتاب خبری و تحلیلی اجلاس حراره برمی‌آید، اثرگذاری فوق‌العاده‌‌ سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این اجلاس بوده است. به طوری که گویا یکی از سران عضو این جنبش به ایشان گفته بود: نطق خود را به من بدهید؛ آن را برای آرشیو نمی‌خواهم، بلکه می‌خواهم آن را روی میز خودم بگذارم و به آن مراجعه کنم. شما دلیل اهمیت این نطق را چه می‌دانید؟

 - من خاطرم هست که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بعد از این‌که نطق خودشان را آماده کردند، خدمت حضرت امام رحمه‌الله فرستادند و ایشان ملاحظه کردند و نظراتی که داشتند، در حاشیه‌ آن نطق یادداشت کردند البته نکات خیلی زیادی نبود و نطق تقریباً به صورت کامل با جزئیاتش مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت؛ مگر بعضی نکاتی که ایشان نظر داشتند و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز آنها لحاظ کردند.

 هم این نطق و هم نطقی که حضرت آقا در سازمان ملل داشتند، یک ویژگی منحصر به فرد داشتند و آن، عدم ملاحظه‌ قدرت‌های بزرگ بود که ضمن بیان حقایق، پیشنهادهای اصلاحی و انقلابی را برای بهبود وضعیت جنبش بدون ملاحظه‌کاری بیان کردند و این مؤلفه مخصوص ایران است. کشورهای دیگر یا جرأت این کار را نداشته‌اند یا ظرفیت بیان چنین مطلبی را نداشتند، زیرا برای آنها تعهدآور می‌شد لذا از کنار مسائل مهم و حساس جهانی جوری رد می‌شدند که گَزَکی دست قدرت‌های بزرگ دنیا ندهند و مورد نقد و چالش کشورهای بزرگ قرار نگیرند. نطق‌های دیگران را اگر نگوییم بی‌خاصیت، کم‌خاصیت بود، چون درد معلوم بود و درمانش هم مشخص بود، ولی اشاره‌ای نمی‌شد. مثلاً عدم تبعیض در رعایت حقوق کشورها، صرف نظر از بزرگی و کوچکی آنها به عنوان عضو خانواده‌ ملل متحد، یکی از انتقادات اساسی بود؛ این که بعضی از کشورها گویی که خون رؤسایشان رنگین‌تر است در شورای امنیت و یک امتیازات ویژه‌ای داشته‌اند که هر چه مورد توافق آنها نبوده وتو کنند البته بعضی‌ها به کلیات انتقاد می‌کنند، ولی باید مشخص کنند که کدام کشور مقصر است و چه مشکلی برای بشریت است. خب این‌ها هزینه دارد و کشوری که حاضر است این هزینه‌ها را بپردازد و می‌تواند این کار را بکند، کشوری است که مستقل باشد و ما در بین غیر متعهدها کشوری مستقل‌تر از جمهوری اسلامی نداریم.

*دیدارهای دوجانبه و چندجانبه‌ای هم حین برگزاری آن اجلاس حراره برگزار شد. چه موضوعاتی در آن دیدارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت؟

 - ایران در آن اجلاس یک موقعیت شاخصی داشت. در آن‌جا رؤسای کشورهای مهم عدم تعهد مثل هند و کوبا هم بودند. این افراد برجسته‌ اجلاس با هم جلساتی داشتند و تصمیم‌گیری می‌کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در آن زمان یکی از افرادی بودند که همراه فیدل کاسترو و نخست‌وزیر هند و دیگرانی که نقش برجسته‌تری در جنبش داشتند، راجع به تصمیم‌های مهم با هم مشورت می‌کردند. به هر حال فرصت خوبی برای جلسات دوجانبه بود که با تعداد زیادی از سران کشورهایی که به اجلاس آمده بودند، فرصت شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با آنها دیدار کنند.

* یکی از برهه‌های حساس تصمیم‌سازی و عملکرد جنبش عدم تعهد، پس از اجلاس سال 1365 این جنبش در حراره بود. تغییر و تحولاتی در نظام دوقطبی رخ داد که مهم‌ترین آن پایان جنگ سرد و نزدیک شدن به فروپاشی شوروی بود. در این بین جنبش عدم تعهد با یک معضل هویتی مواجه شد. این جنبش چگونه توانست از این بحران خارج شود و به کار خود ادامه دهد؟

 - توقع این بود که جنبش عدم تعهد پس از فروپاشی شوروی که جهان حالت دوقطبی خودش را از دست داد، مبنای مشروعیتش سست شود، زیرا عدم تعهد به معنی عدم وابستگی به غرب و شرق بوده است. حالا دیگر شرقی وجود نداشت، پس این چگونه باید تفسیر می‌شد؟ بسیاری نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که پس از فروپاشی شوروی چه خواهد شد. مثلاً در اجلاس بلگراد من خاطرم هست که صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم حالا می‌خواهیم چه‌کار کنیم؟ کسی خط مشی نداشت، ولی به مرور زمان، شرایطی پیش آمد که معلوم شد که جنبش عدم تعهد با شرایط جدید دنیا بیشتر سازگار است و لذا تعداد بیشتری از کشورها آمدند و عضو شدند. شاید تعداد اعضا در اجلاس زیمباوه 104 کشور بود و الان بیش از 120 کشور عضو این جنبش هستند. است. امروز اقبال به عدم تعهد بیشتر از گذشته است.

* آن شرایط به‌وجود آمده چه بود؟

 - پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که دنیا بعد از فروپاشی شوروی، دنیای یک‌قطبی خواهد بود. بر اساس تئوری «دهکده‌‌ جهانی» مک‌لوهان، بالاخره این دهکده‌‌ جهانی مدیریتی می‌خواست و این مدیریت، مدیریت آمریکایی‌ها است، زیرا تنها ابرقدرتی که پس از فروپاشی شوروی باقی مانده، ابرقدرت آمریکا است. آقای بوش پدر در سال 1991 در جمع افراد نیروی دریایی آمریکا گفت که دنیای آینده دنیای یک‌قطبی است و آمریکا مسئولیت مدیریت جهانی را بر عهده دارد. این رؤیای آمریکایی‌ها بود و این رؤیا تعبیر نشد. زمان گذشت و حتی متحدین آمریکا هم زیر بار نرفتند. تشکیل اتحادیه‌‌ اروپا و توسعه‌ی آن و نیز شکل‌دادن یک پول جدید (یورو) در مقابل دلار به همین منظور بود.

* می‌خواهیم به شرایط امروز و برگزاری اجلاس تهران بپردازیم. نکته‌‌ جالبی که در این دوره با آن مواجهیم، تغییر و تحولات بنیادین در جهان -به تعبیر برخی مهم‌تر از فروپاشی شوروی- و به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا است. رهبر انقلاب این دوره را «پیچ تاریخی» نامیده‌اند. جنبش عدم تعهد در این شرایط چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟

 - متأثر از شرایط جدید، آمریکایی‌ها دنبال این هستند که دنیایی را درست کنند که چنانچه بوش پدر گفته بود، مدیریتش در دست آمریکایی‌ها باشد. مردم دنیا و به‌خصوص کشورهای اسلامی در تحولات اخیر نشان داده‌اند که حاضر نیستند آمریکایی‌ها را بپذیرند و لذا خود مردم -به‌خصوص مسلمان‌ها- به صحنه آمده‌اند و می‌گویند راه حل‌های آمریکایی‌ها را قبول نداریم. خود کشورهای اسلامی می‌خواهند در مدیریت جهان امروز و آینده دخالت کنند و از آن طرف آمریکایی‌ها نمی‌گذارند.

 درپی وقوع حادثه‌‌ 11 سپتامبر در سال 2001، آمریکایی‌ها به افغانستان حمله کردند. حمله‌‌ دوم آمریکایی‌ها در سال 2003 و در زمان بوش پسر به عراق بود. در سال 2006 حمله‌ اسرائیلی‌ها با تحریک آمریکایی‌ها به جنوب لبنان و حزب‌الله و مقاومت اسلامی رخ داد. در سال 2008 صهیونیست‌ها با حمایت آمریکایی‌ها به غزه حمله کردند. افغانستان 2001، عراق 2003، جنوب لبنان 2006 و غزه 2008، و پس از آن می‌بینیم که سال 2010 انقلاب‌های شمال آفریقا شروع می‌شود.

 این تلاقی دیدگاه‌ها و روش‌ها و منافع بین غرب به سرکردگی آمریکا و جهان اسلام -حداقل با پیشوایی آرمانی جمهوری اسلامی ایران- موجب این تضادها شده که شما گره جدی آن را در سوریه می‌بینید‌. از این طرف متحدین سوریه مثل ایران، عراق و لبنان -یعنی دوستان سوریه- در کنار سوریه هستند و از آن طرف آمریکایی‌ها از منطقه گرفته تا صحنه‌‌ بین‌المللی کشورهای مختلف را جمع کرده‌اند دنبال خودشان و از یک طرف در سازمان ملل دنبال این هستند که مصوبه‌ی مشروعیت‌بخشیدن به این دخالت‌ها را بگیرند.

 از طرف دیگر، یک پدیده‌‌ جدیدی که اتفاق افتاده، این است که برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی، روس‌ها و در کنار آنها چینی‌ها در مقابل این کار آمریکا و غرب ایستاده‌اند و این پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی بی‌سابقه بوده است. خود این، یک عامل مهم تعیین‌کننده در آینده و حال جهان است. این که رهبری فرموده‌اند هندسه‌ جهان تغییر می‌کند، یک بخش عمده‌اش حضور جدی و تعیین‌کننده‌ جهان اسلام زیر پرچم بیداری اسلامی و عوامل مؤثر و تعیین‌کننده و فاکتورهای مهم در شکل‌دهی وضعیت توازن‌های جدید بین‌المللی است که دنیای آینده و فعلی صحنه‌ بین‌المللی را با گذشته متفاوت کرده است.

 به هر حال با توجه به شرایط امروز دنیا، صورت مسأله‌ای که پیش روی نهضت عدم تعهد وجود دارد، با قبل متفاوت است. برجسته‌ترین اتفاقی که بین اجلاس قبلی عدم تعهد (در مصر) و اجلاس فعلی افتاده، بیداری اسلامی است. در خود مصر در آن زمان آقای حسنی مبارک رئیس‌جمهور بود و حالا آقای محمد مُرسی است. مجموعاً این سرعت و پیچیدگی تحولات در این فاصله موجب شده که رسالت نهضت عدم تعهد سنگین‌تر و پیچیده‌تر از گذشته باشد که در این بین، ریاست سه‌ساله‌ جمهوری اسلامی ایران بر جنبش عدم تعهد نیز می‌تواند منشأ تحولات مؤثری باشد.

نویسنده : مدیر بازدید : 262 تاريخ : چهارشنبه 8 شهريور 1391 ساعت: 20:24

  حسین امير عبداللهيان " روز سه شنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم اعلام كرد : از هنيه به عنوان ميهمان افتخاري براي حضور در شانزدهمين نشست سران جنبش غير متعهدها در تهران دعوت شد؛ اما او به سبب مشغوليت ، از شركت در اين اجلاس عذرخواست.

 وي همچنين اظهارداشت : جمهوري اسلامي ايران ، رسما از محمود عباس رييس تشكيلات خودگردان فلسطين براي شركت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد دعوت كرد.

 
امیر عبداللهيان تأكيد كرد: در چارچوب مقررات اساسنامه جنبش عدم تعهد براي اجلاس، از آقاي محمود عباس (ابومازن) رسما دعوت به عمل آورديم؛ بنده در سفري كه به اردن داشتم اين دعوت نامه را تحويل ايشان دادم .
 
وي با اشاره به دعوت از اسماعيل هنيه نخست وزير دولت فلسطين در غزه افزود: همواره بر اساس عرف موجود اجلاس هاي بين المللي و منطقه اي و از جمله اجلاس عدم تعهد ميهمانان خاصي دعوت مي شوند؛ آقاي اسماعيل هنيه پس از آنكه موضوع دعوت جمهوري اسلامي ايران مطرح شد، به دليل مسائل كاري ديگري كه در پيش داشتند ، طي نامه اي عذرخواهي كردند و گفتند كه نمي توانند در اين مرحله در اجلاس تهران شركت كنند؛ البته اخيرا ايشان ميهمان تهران بودند و ما همواره به ايشان خوش آمي مي گوييم.

 

عبداللهيان گفت: ايران با استفاده از ظرفيت جنبش عدم تعهد در چارچوب كميته قدس كه در اجلاس به رياست وزيرخارجه جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي شود مواضع قوي خود را در حمايت از مقاومت اعلام خواهد كرد و بر اين نكته تاكيد مي شود كه مناسب ترين و تنها مسير براي احقاق حقوق مردم فلسطين دو عنصر مقاومت و وحدت گروه هاي فلسطيني است.

معاون وزير امور خارجه ايران افزود: ما همواره از تلاشهاي حماس ، جهاد اسلامي و ساير گروه هاي جهادي كه در مسير مقاومت و احقاق حقوق مردم فلسطين تلاش مي كنند و به ويژه از تلاشهاي آقاي اسماعيل هنيه قدرداني مي كنيم و معتقديم در سايه تحولات اخير منطقه منبعث از بيداري اسلامي جايگاه مقاومت ارتقا يافته و بالعكس رژيم صهيونيستي در انزواي مضاعف قرار گرفته است.

 ثبت ركورد بي سابقه در آماده سازي پيش نويس سند اجلاس سران

" امير عبداللهيان " در بخش ديگري از اين گفت و گو در باره اجلاس تهران گفت :  بر اساس عرف نشست هاي بين المللي ، به ويژه روند نشست هاي جنبش عدم تعهد ، اسناد تصويب شده در نشست وزراي خارجه در شرم الشيخ ، در دو جلسه توسط كارشناسان ارشد كشورهاي عضو ، در تهران مورد بررسي قرار گرفت و در 667 صفحه تدوين و بار ديگر بررسي شد و با توجه به اداره خوب نشست كارشناسان توسط آقاي آخوندزاده معاون وزير خارجه كشورمان و همكاري نمايندگان كشورها ، توانستيم با سرعتي بي سابقه ، تهيه پيش نويس سند اجلاس سران را آماده كنيم و آن را در اختيار اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد قرار دهيم.

وي افزود : يكي از علت هاي اتفاق نظر فوري كشورها درباره پيش نويس بيانيه پاياني اجلاس ، نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران و همكاري و روابط اين كشور بااعضاي مهم و تاثيرگذار جنبش عدم تعهد بود. علاوه بر آن موضوع اعتماد كشورهاي شركت كننده در اجلاس به عملكرد تهران و تعامل آن بود كه اين مساله نيز جايگاه جمهوري اسلامي و موضع گيري هاي اصولي كشورمان در عرصه بين المللي را ثابت مي كند.

وي با اشاره به اينكه ايران تلاش هاي بسيار گسترده اي را در دستور كار قرار داده و به آن تا پايان اجلاس ادامه خواهد داد ، خاطرنشان كرد : تهران عملكرد خود را در اين مجال بر اساس تجربه سياسي و با پافشاري بر اصول و ارزش ها و در عين حال تلاش براي ايجاد تغيير در اين سازمان بين المللي پي خواهد گرفت.

وي گفت : در حال حاضر، اجلاس، در ميان اتفاق نظر گسترده از سوي هيئت هاي شركت كننده ، روند طبيعي خود را طي مي كند.

عبداللهيان سپس از تجليل و قدرداني هيئت ها از ايران ، به دليل برنامه ريزي و استقبال خوب و طرح موضوع ها و پيشنهادهاي مطرح شده در اجلاس خبر داد و گفت : سند تهيه شده در اجلاس مقدماتي با اجماع گسترده اي به تصويب رسيد و بدون هرگونه تغيير در اختيار اجلاس وزراي خارجه جنبش عدم تعهد قرار گرفت.

اعتراف رسانه هاي غربي به شكست تلاش هاي غرب براي منزوي كردن ايران

معاون وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به اعتراف رسانه هاي غربي به شكست تلاش هاي آمريكا و كشورهاي غربي براي منزوي كردن جمهوري اسلامي ، تاكيد كرد : اين رسانه ها خاطر نشان كردند كه برگزاري اجلاس جنبش عدم تعهد ثابت مي كند كه ايران نه تنها در انزوا به سر نمي برد ، بلكه در اوج ارتباط و تماس با كشورهاي جهان است و رياست سازماني را به عهده دارد كه يك سوم كشورهاي جهان در آن عضو هستند.

وي افزود : سند اجلاس نيز ثابت مي كند كه ايران نه تنها در انزوا نيست ، بلكه با كشورهاي جهان داراي اعتماد  و ارتباط متقابل است و از اين اعتماد براي برگزاري اجلاس بزرگ غير متعهدها به بهترين صورت بهره جست.

پيشنهاد ايران ؛ حل بحران سوريه بر اساس گفت و گو و رد دخالت بيگانگان

معاون وزارت امور خارجه كشورمان خاطر نشان كرد كه طرح ايران براي حل بحران سوريه كه در جنبش عدم تعهد در تهران مطرح خواهد شد ، بر پايه گفت و گوي فراگير ميان دولت و مخالفان استوار است و مخالفان مسلح كه به كشتار و آدم ربايي در سوريه اقدام مي كنند ، در اين گفت و گو شركت نخواهند كرد.

امير عبداللهيان گفت : ايران يك ماه پيش در كنفرانس مشورتي كه در تهران برگزار شد ، راه حل هايي ارائه كرد و در اين زمينه در حاشيه اجلاس با ساير كشورهاي شركت كننده رايزني مي كند تا براي حل مسالمت آميز بحران سوريه راهكار مناسبي بيابد.

وي افزود : طرح پيشنهادي ايران بر اساس طرح ششت بندي كوفي عنان نماينده سابق سازمان ملل در خصوص سوريه استوار است. هر چند عنان از ماموريت خود استعفا داد اما اخضر ابراهيمي ، جانشين او ، ماموريتش را بر اساس همان طرح ششت بندي از سر خواهد گرفت.

معاون وزارت امور خارجه سپس با اشاره به سفر قريب الوقوع " محمد مرسي " رييس جمهوري مصر به تهران و يادآوري پيشنهاد هاي  او در نشست سازمان همكاري اسلامي در مكه مبني بر تشكيل كميته تماس ؛ خاطر نشان كرد : ايران از اين طرح حمايت مي كند و در واقع تلاش هاي ايران بر اساس برگزاري گفت و گو ميان نظام سوري و مخالفان استوار است.

وي در ادامه گفت : " علي حيدر " وزير گفت و گوي ملي سوري كه پيش از اين در ميان مخالفان نظام بود و يكي از اعضاي كابينه جديد سوريه است ، در تهران به سر مي برد و ديدگاه ها و پيشنهاداتي مطرح كرد. ايران تلاش دارد سازوكاري بيابد تا در نخستين نشست دولت و مخالفان سوري ، اين پيشنهادات و ديدگاه ها مطرح شوند.

مخالفان مسالمت جوي سوري براي گفت و گو دعوت خواهند شد

عبداللهيان بيان اين كه گروه و جريان هايي در سوريه هستند كه مسلح شدند و دستهايشان به خون مردم آلوده است ، خاطر نشان كرد : مخالفاني كه براي گفت و گو دعوت خواهند شد ، طرفدار راه حل هاي سياسي هستند ، نه راه حل هاي تروريستي.

وي تاكيد كرد : ايران از سال گذشته ، همواره با همه طرف هاي مخالف نظام سوريه در تماس بود و اين موضوع به بشار اسد رييس جمهوري آن كشور نيز اعلام شد و از اصلاحات فراگير او كه ماموريت عنان متضمن آن بود ، حمايت كرديم.

معاون وزارت امور خارجه كشورمان خاطر نشان كرد : شوراي ملي جريان ها و طرف مختلف سوري را در بر مي گيرد و ايران هم با ساختار سابق و هم با ساختار كنوني اين شورا در ارتباط و تماس است؛ اما مشكل اصلي شوراي مذكور نبود اتفاق نظر در خصوص ديدگاهي واحد و همچنين نبود نگرشي و برداشتي يكسان از اوضاع است.

وي در عين حال يادآوري كرد كه شوراي ملي سوري فاقد نفوذ و جايگاه مردمي در داخل آن كشور است با اين حال ايران تلاش مي كند راه هاي تماس و ارتباط با جريان هاي مختلف اين شورا را باز نگه دارد تا در صورت آغاز گفت و گوي ملي سوري ، هيچيك از طرف ها غايب نباشند.

امير عبداللهيان با اشاره به اينكه تصميم در قبال سوريه ، بايد حافظ حاكميت ملي اين كشور باشد و ايران با هرگونه خشونت و كشتار افراد بي گناه مخالف است ، افزود : در حال حاضر ارتش سوريه بر اوضاع اين كشور مسلط است، دولت كنترل بيش از 85 درصد از اراضي شهر حلب را در دست دارد و تروريست ها را تعقيب مي كند.

اتفاق نظر منطقه اي درباره عبور سوريه از بحران

معاون وزارت امور خارجه ايران يادآورشد ، در سفرش به لبنان  و رايزني با مسئولان لبناني  براين موضوع تاكيد شد كه سوريه از مرحله خطر گذشته و نيروهاي متخاصم را كه در كمين تمام منطقه نشسته اند ، ناكام و نااميد كرده است.

امير عبداللهيان ابراز اميدواري كرد كه نظام سوريه با اصلاحات سياسي كه به رهبري بشار اسد رييس جمهوري آن كشور در حال اجراست بتواند چشمداشت ها و مطالبات مردم را برآورده كند.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حتي در ادامه پشتيباني از گروههاي  مسلح در سوريه دو دستگي ايجاد شده است ، افزود : عناصر مسلح و تروريست ها و نيروهاي تندرو اجازه نمي دهند سوريه ميوه اصلاحات را بچيند و مردم را از نتايج ثمربخش اين اصلاحات محروم كرده اند.

ارتش آزاد سوريه؛ مجري اعمال تروريستي

معاون وزارت امور خارجه كشورمان خاطر نشان كرد : نيروهاي موسوم به ارتش آزاد با بهره گيري از حمايت و پشتيباني بيگانگان و همچنين برخي كشورهاي منطقه ، 48 تن از زائران ايراني را ربوده و مسئوليت اين عمليات را به عهده گرفتند و اين شيوه ، شباهت زيادي به شيوه سازمان القاعده در دهه اخير دارد.

امير عبداللهيان هشدار دارد كه اين رفتار ، اقدام سياسي به شمار نمي رود ، بلكه عملياتي تروريستي است و اين گونه اعمال نمي تواند منافع مردم سوريه را تامين كند به ويژه مردم آن كشور اساسا اين گروه را كه مرتكب قتل و كشتار مي شوند و لياقت نام مخالفان نظام را ندارند ، نمي پذيرند.

بازگشت سفير ايران به بحرين ، مشروط به پذيرش مطالبات مردمي است

معاون وزارت امور خارجه كشورمان درباره مشاركت بحرين در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران در سطح وزير خارجه و روابط تهران و منامه گفت : دولت بحرين ، ماه گذشته تصميم گرفت سفير خود را به تهران بازگرداند و او فعاليت ديپلماتيك خود را از سر گرفت.

وي افزود : ايران همواره تاكيد كرده است كه راه حل هاي نظامي نه تنها كمكي به برآورده شدن مطالبات مردم بحرين نمي كند بلكه موجب پيچيدگي هر چه بيشتر بحران مي شود. بنابراين بهتر است راه حل هاي سياسي جايگزين شود كه بتواند مصلحت ملي را تحقق بخشيده ، راه حلي بر اساس گفت و گوي ملي را عملي كند.

امير عبداللهيان سپس بر ضرورت توقف دخالت هاي بيگانگان در بحرين ، يمن و سوريه تاكيد كرد و اعتمادسازي نظام هاي حاكم بر اين كشورها با ملت هاي خود را خواستار شد و آن ها را به آغاز گفت و گوي ملي فراخواند كه نتايجي ملموس را براي مردم به ارمغان بياورد.

معاون وزارت امور خارجه كشورمان در پايان تاكيد كرد كه بازگشت سفير ايران به منامه به آينده تحولات در بحرين و چگونگي تعامل نظام حاكم بر آن كشور با بحران سياسي مرتبط است.

نویسنده : مدیر بازدید : 204 تاريخ : چهارشنبه 8 شهريور 1391 ساعت: 20:21
ماجراي اخلال تلويزيوني در سخنراني 1/25دقيقه‌اي آيت الله خامنه‌اي/ وقتي خبرنگار ايرنا گل به خودي زد!/ خاطره‌اي از امام براي يكي از رهبران آفريقايي كه از آمريكا مي‌ترسيد

رجانيوز- گروه تاريخ: هشتمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در حالي با شركت نمايندگان صد و يك كشور در سال 1365 در هراره پايتخت زيمبابوه كار خود را آغاز كرد كه حضرت آيت الله خامنه‌اي در اين اجلاس از سوي جمهوري اسلامي ايران، نمايندگي دولت‌ها و كشورهاي آسيايي را نيز بر عهده داشت.

به همين دليل ايشان در اجلاس هراره دوبار به ايراد سخن پرداختند كه به اذعان رسانه‌هاي آن زمان با استقبال و تشويق  حاضران همراه شد. تا آنجا كه يكي از روزنامه‌هاي آن دوران نوشت: " هنگام ورود رئيس جمهور اسلامي ايران حاضران در سالن به شدت براي ايشان ابراز احساسات كرده و با كف زدن‌هاي ممتد از رئيس جمهور اسلامي ايران استقبال كردند."

 

اما آنچه كه بيشتر مورد توجه سران و نمايندگان كشورهاي غير متعهد قرار گرفت، سخنراني طولاني 25/1 دقيقه‌اي رهبر معظم انقلاب بود كه رجانيوز متن و فيلم كامل آن را منتشر كرد.

پيروزي ديپلماتيك ايران بر عراق

اين اجلاس كه در كوران جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران در حال برگزاري بود، به عرصه‌اي براي تقابل ديپلماتيك دو عضو شاخص غيرمتعهد يعني ايران و عراق تبديل شد.

بدون ترديد پيروز اين نبرد ديپلماتيك، هيات اعزامي جمهوري اسلامي ايران به رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي بود چه اينكه "طرح پيشنهادي صلح" كه از سوي عراق مطرح شد، در اين اجلاس رد شد.

طرحي كه حضرت آيت الله خامنه‌اي درباره آن اين چنين توضيح دادند: " ما بحمدالله توانستيم مسئله شروع به جنگ و تجاوز ( از سوي عراق) را در ذهنيت غير متعهدها جابيندازيم. البته مرتجعين منطقه تلاش فراواني را از مدتي پيش- از چهار، پنج ماه قبل – شروع كرده بودند، اروپا رفته بودند، به آسيا آمده بودند، در آفريقا و آمريكا لاتين گشته بودند، اين و آن را ديده بودند، يك طرحي درست كرده بودند، ده، پانزده امضا پاي آن گذاشته بودند، در آنجا در كميته سياسي مطرح كردند. عده اي هم از آن حمايت كردند كه مي خواستند همان عجزنامه صدام را كه اسمش را گذاشتند "پيشنها صلح" آنرا دوباره مطرح كنند و يك فشار سياسي عليه ما بوجود بياورند كه خوب بحمدالله آن هم با تلاش برادرانمان كه رفتند آنجا و بحث كردند و منطق قوي ارائه كردند به كلي رد شد و اصلا فراموش شد كه چه بوده است. ( نماز جمعه 21/06/1365)

 

از جمله برنامه هاي حاشيه‌اي اين اجلاس برگزاري كنفرانس مطبوعاتي بين رييس جمهور كشورمان با ده‌ها خبرنگار خارجي بود.

در اين نشست خبري خبرنگار راديو كلن درباره اظهارات عرفات در مورد لوزم پايان جنگ سوال كرد، كه از حضرت آيت الله خامنه‌اي اينچنين پاسخ شنيد: هر كس كه جنگ را مضر مي داند بايد مسئله آغاز جنگ را مورد توجه قرار دهد. اگر اين جگنگ به زيان مردم فلسطين است كه ما نيز به آن معتقديم مقصر شروع كننده آن است. ما معتقديم يكي از انگيزه‌هاي اصلي آنها كه عراق را وادار كردند به ما تجاوز كند آن كه بود كه نيروي عظيم انقلاب اسلامي ايران را از كمك به مردم فلسطين با دارند. ما نيز معتقديم اين جنگ ضربه اي به مسئله فلسطين است اما اين بدان معنا نيست كه ملت مورد تجاوز قرار گرفته از خود دفاع نكند.

 

رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سومين سخنران اين اجلاس به ايراد سخن پرداختند. اخلال در پخش تلويزيوني خارج از سالن برگزاري همايش در خلال سخنراني حضرت آيت الله خامنه اي از جمله حاشيه‌هاي اين اجلاس بود كه ايشان در اين باره به خبرنگار صداي جمهوري اسلامي ايران گفتند: "مقامات زيمبابوه از اين امر عذرخواهي كرده و مجددا همه نظق را گذاشتند."

اما بيانات متقن و در عين حال حماسي و انقلابي رييس جمهور وقت كشورمان در اجلاس هراره، موضوعي بود كه مايه اعجاب بسياري از سران كشورهاي غير متعهد شد، تا آنجا كه بسياري از آنها اين سخنان را حرف دل خود خطاب مي‌كردند كه قدرت بيان آن را ندارند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين خصوص نكات جالبي را بيان كردند. ايشان در گفت‌وگويي كه با صداي جمهوري اسلامي ايران داشتند، با اشاره به استقبال سران كشورها از سخنان نماينده جمهوري اسلامي  ايران تصريح كردند: "بعضي به ما گفتند كه اين حرف‌هاي همه ما است منتهي آن كس كه جرات مي‌كند اين حرف‌ها را بزند، ايران است و ديگران اين جرات را ندارند."

 

حضور شما، اجلاس را فراموش نشدني و استثنايي كرد

حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين پس از پايان اجلاس سران جنبش غير متعهد از تريبون‌هاي مختلف همچون نماز جمعه و حاشيه‌هايي خواندني از اين اجلاس را بيان كردند كه كه بازخواني آن خالي از لطف نيست.

"يكي از رهبران كشورها به من گفت كه به خاطر حضور شما اين اجلاس، يك اجلاس فراموش نشدني و استثنايي است و ما اين را حس مي‌كرديم"

"به رهبر جاافتاده و قديمي زامبيا آقاي كائوندا كه يكي از پيرمردهاي جنبش و محترمين آفريقاست گفتم بياييد من به بنام " خامنه‌اي" و شما به نام "كائوندا" در مورد مسائل مورد علاقه، در مورد مبارزه، در مورد انقلاب صحبت كنيم و براي او تشريح كردم و او متحير ماند كه آيا مسئله جنگ اين است و بسياري از سران بعد از آنكه حرفهاي ما را مي شنيدند آن را تاييد و تصديق مي كردند كه حق با شماست كه از خودتان دفاع مي كنيد و چندين نفر صريحا به من گفتند كه شما حق داريد متجاوز را مجازات و تنبيه كنيد و حتي بسياري گفتند كه ما مي دانيم شما مورد تجاوز و ظلم قرار گرفته ايد و به انقلاب اسلامي ايران تعرض و تجاوز شده است."

 

 

وقتي خبرنگار ايرانا گل به خودي زد

"لازم است عرض كنم متاسفانه يكي از خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي، نمي دانم براي اينكه چه كسي را خوشحال بكند در يكي از خبرهاي خود آورده بود كه عراقي ها از تصويب فلان طرح خوشحال شدند در حالي كه نخير! هيچ خوشحال كه نشدند، خيلي هم عصباني و ناراحت بودند و هيچ چيزي كه واقعا آنها را خوشحال كند وجود نداشت و ذهنيت غير متعهدها در نطق ها و سخنراني ها تمام اين معنا را تاييد مي كرد كه ما يك پيشرفت چشمگيري را در مسئله جنگ داشته ايم."

خاطره‌اي از امام براي يكي از رهبران آفريقايي كه از آمريكا مي‌ترسيد

"يكي از رهبران آفريقا كه اتفاقا رهبر مبارزي هم هست و كشورش كشور مبارزي هست به ديدن من آمد و درباره مسائل ايران و مسائل انقلاب و مسائل كشور خودشان و مسائل اجلاس با هم صحبت و تبادل نظر مي كرديم او در ضمن صحبت خود گفت اينها همه از آمريكا مي ترسند، بعد خيلي صريح گفت من هم مي ترسم اگر بخواهد آمريكا به ما حمله كند مي تواند. من يك خاطره اي را برايش نقل كردم از سال 85 كه همراه آقاي هاشمي و يك نفر ديگر به قم رفتيم و خدمت امام رسيديم. يك سوالي را از امام كرديم، ايشان مي‌خواستند جواب ما را بدهند. قبل از آنكه جواب دهند از ما پرسيدند شما از آمريكا مي ترسيد؟ ما گفتيم نه! از آمريكا نمي ترسيم. گفتند پس اگر نمي ترسيد اين گونه عمل كنيد."

"يكي از سر جنبانان جنبش عدم تعهد كه از برجستگان آمريكاي لاتين است به من گفت در نطق شما مطالب مهمي بود و يكي از مطالب مهم مساله اخلاق بود. ما بايد روي اين تفكر كنيم اين اولين باري است كه سردمداران و تئوريسين‌هاي يك مكتب مادي براي اخلاق اسلامي و معنويت كه در اسلام مطرح شده حسابي باز مي كنند و احساس مي كنند به آن نياز دارند."

"يكي ديگر از رهبران آمريكاي لاتين، يك رئيس جمهور شجاع و با فكر كه در مردم خودش هم محبوب است به من گفت كه شما از ما خيلي جلو هستيد. گفت ما در كشور خودمان يك تمدن و يك فرهنگي داشتيم قبل از آنكه غرب به ما حمله كند و ما را در تصرف خودش در آورد، مثلا 200، 300 سال پيش گفت در فرهنگ ما و تمدن ما مي گفتند دزدي نكن، خيانت نكن، دورغ نگو و دست درد را ما مي بريديم، غرب آمد فرهنگ خودش را بر ما تحميل كرد،‌امروز ما اسير پنجه فرهنگ غرب هستيم و هيچ كاري نمي توانيم انجام دهيم، هيچ تكاني نمي توانيم بخوريم، به من گفت آنجايي كه شما رسيديد و انقلاب و ملت شما رسيده اند ما حالا خيلي كار دارد كه بتوانيم به آنجا برسيم. امام را كاملا مي شناخت، خصوصيات امام را مي دانست، از امام يك قدري براي ما من گفت و من لذت مي‌بردم كه يك رهبر جوان فعالي در آمريكاي لاتين، در آن گوشه دنيا اينجور راجع به خصوصيات امام حرف مي زند. به من گفت ما كاري نتوانستيم بكنيم، حكومت را مثلا از نظامي ها گرفتند، غير نظامي‌ها خودشان در آن منطقه قبضه كردند. گفت ما كاري نتوانستيم انجام دهيم ما فقط يك دولت تشكيل داديم اما قدرت واقعي را شما داريد. يعني قدرت انسان‌ها، قدرت مردم، قدرت معنويت و اخلاق."

 

"يكي از سران آفريقا به من گفت كه نطق خود را به من بدهيد. آن را براي داخل آرشيو نمي خواهم. مي خواهم روي ميز خودم بگذارم و به آن مراجعه كنم."

"يكي از موفقيت‌هاي ما نشان دادن چهره بين المللي جمهوري اسلامي بعنوان يك نظام مستقر، پابرجا، تثبيت شده و زنده و پرنشاط بود. همه خيال مي كردند كه جمهوري اسلامي در حال جنگ و يا درگيري‌ها و برخوردهايي كه در جبهه دارد يا در جبهه نفت دارد، يا جبهه سياسي دارد، لابد رئيس جمهور اين كشور كه رئيس شورايعالي دفاع هم هست، نمي تواند از كشور خودش دور و جدا شود. در كشورهاي ديگر اينجوري است كه مختصر تهديدي سران كشورها را از اينكه بتواند كشور را ترك كنند باز مي دارد و به آنها اجازه اينكار را نمي دهد، اصلا نظام‌ها، نظام‌هاي مستقر نيست كه بتواند بيرون بيايند. ديديد كه اين بدبخت‌هاي مهاجم به ما در چه سطحي شركت كردند. ديدند ما آنجا رفتيم. البته من اول مي‌خواستم سه، چهار روز بمانم بعد كارهاي فراوان و مسائلي كه مطرح بود و حضور ما را ايجاب مي‌كرد موجب شد بنده 8 روز تمام در هراره بمانم، ديدند نخير ما آمديم اينجا و 8 روز هم مانديم."

 

نویسنده : مدیر بازدید : 211 تاريخ : سه شنبه 7 شهريور 1391 ساعت: 14:10
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123