تغییر قوانین کشتی در اجلاس فیلا / بازگشت به ۱۰ سال قبل

ساخت وبلاگ
چکیده : کنگره فیلا امروز با حضور اعضای آن برگزار شد که در نهایت اعضا به این ننیجه رسیدند قوانین در چند مور... با عنوان : تغییر قوانین کشتی در اجلاس فیلا / بازگشت به ۱۰ سال قبل بخوانید :

کنگره فیلا امروز با حضور اعضای آن برگزار شد که در نهایت اعضا به این ننیجه رسیدند قوانین در چند مورد تغییر کند.

تغییر سه تایم دو دقیقه‌ای به دو تایم سه دقیقه‌ای و جمع امتیازات دو تایم برای مشخص شدن برنده کشتی‌ و همچنین امتیاز نداشتن هل دادن از جمله این تغییرات است.
این تغییرات از مسابقات جهانی سال 2013 در مجارستان به اجرا در خواهد آمد.

تغییرات ایجاد شده در جلسه امروز سران فیلا به شرح زیر است:
1- شمارش امتیازات به صورت مجموع هر دو تایم خواهد بود.
2- زمان کشتی به صورت دو تایم سه دقیقه‌ای خواهد بود.
3- خاک کردن دو امتیاز دارد. بیرون رفتن حریف از تشک و پوئن- اخطار تنها یک امتیاز خواهد داشت.
4- ضربه فنی در کشتی آزاد وقتی خواهد بود که امتیاز یک کشتی‌گیر به 10 برسد و در کشتی فرنگی این امتیاز هفت خواهد بود.
5- در کشتی آزاد، اولین تذکر کم کاری از سوی داور به صورت هشدار زبانی اعلام می شود. در اعلام اخطار دوم، کشتی‌گیران 30 ثانیه فرصت دارند امتیاز بگیرند که اگر کشتی‌گیری موفق به کسب امتیاز نشود، آن کشتی‌گیری که هشدار کم کاری دریافت کرده، یک امتیاز و اخطار جریمه می‌شود.
6- در کشتی آزاد، اگر در پایان دو دقیقه از هر تایم کشتی گیران امتیازی نگیرند، داور به کشتی‌گیر کم کارتر اخطار می‌دهد که در این شرایط کشتی‌گیر کم کار 30 ثانیه فرصت دارد امتیاز بگیرد وگر نه یک امتیاز به حریفش داده می شود.
7- در کشتی فرنگی شرایط اخطار متفاوت از کشتی آزاد است. اولین تذکر به صورت هشدار است. دومین هشدار به کشتی‌گیر کم کار این فرصت را به حریفش می دهد که کشتی را به انتخاب خودش در خاک ادامه دهد یا در سرپا. سومین هشدار به کشتی گیر کم کار، یک امتیاز برای حریف در پی خواهد داشت. اگر کشتی‌گیری چهار اخطاره شود، مسابقه قطع می‌شود و حریفش با امتیاز ضربه فنی برنده می‌شود.


قوانین کشتی,...
نویسنده : مدیر بازدید : 382 تاريخ : شنبه 28 ارديبهشت 1392 ساعت: 20:41